Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
2011 1278 - Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β/1991) απόφασης 28/11/2000
2012 1283 - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ΔΟΥ Λέρου, λόγω διακοπής του Ηλεκτρικού Ρεύματος 24/11/2000
2013 1275 - Ποσοστό τόκου υπερημερίας 23/11/2000
2014 1274 - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τις ΔΟΥ των Νομών Ημαθίας. Πέλλας και Πιερίας, λόγω της πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του προσωπικού των ΔΟΥ αυτών 21/11/2000
2015 1270 - Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 16/11/2000
2016 1263 - Κοινοποίηση της υπ αριθ. 534/2000 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ και βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος των εγκατεστημένων στη νήσο Σαλαμίνα ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων 08/11/2000
2017 1268 - Τρόπος υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, σε περίπτωση συνυπολογισμού σ αυτές προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών 07/11/2000
2018 1260 - Φορολογικό απόρρητο, στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.1756/1988 31/10/2000
2019 1253 - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τις ΔΟΥ των Νομών Αττικής και Κυκλάδων λόγω της Γενικής Συνέλευσης του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. αυτών ΦΕΚ Β` 1389/14.11.2000 24/10/2000
2020 1249 – Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του v. 2238/1994 για προέγκρισή τους 09/10/2000
 
<< Έναρξη < 202 204 205 206 207 208 209 > Τέλος >>
Σελίδα 202 από 209