Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
21 Ε. 2132/8.7.2019 – Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 08/07/2019
22 Ε. 2128/8.7.2019 – Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 08/07/2019
23 E. 2125/3.7.2019 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 03/07/2019
24 Ε. 2097/3.6.2019 - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες 03/07/2019
25 Α. 1236/2.7.2019 – Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση 02/07/2019
26 Ε. 2121/1.7.2019 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν.4607/2019 (Α'65) σχετικά με το Νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα 01/07/2019
27 Ε.2123/1.7.2019 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 για την εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του ΣτΕ 01/07/2019
28 Ε. 2116/25.6.2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017 25/06/2019
29 Ε. 2117/25.6.2019 – Κοινοποίηση της 61654/2019 Κ.Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η 130060/2017 όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 25/06/2019
30 Α.1045/24.6.2019 - Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/ 2016 (Α' 94) όπως π 24/06/2019
 
<< Έναρξη < 1 3 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 209