Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
21 1224 – Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Ν.Σ.Κ, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής 12/12/2018
22 1220 - Κοινοποίηση της διάταξης των άρθρων 68 του Ν.4386/2016, 71 του Ν.4554/2018 και της γνωμοδότησης 145/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 05/12/2018
23 1219 - Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών 05/12/2018
24 4579 – Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις 03/12/2018
25 4577 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις 03/12/2018
26 1216 – Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985 30/11/2018
27 4576 – Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α΄ 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού ... 27/11/2018
28 Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681» με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» με αριθμό 1811/4 /27.11.2018. 27/11/2018
29 1215 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της παρ. 2 του άρθ. 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων ΦΕ φυσικών και νομικών προσώπων(Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων) 27/11/2018
30 1211 – Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ.16, άρθ. 8, Ν. 1882/1990 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης στη συνέχεια της υποδομής του Ο.Π.Σ. TaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018 13/11/2018
 
<< Έναρξη < 1 3 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 202