Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
31 1219 - Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών 05/12/2018
32 4579 – Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις 03/12/2018
33 4577 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις 03/12/2018
34 1216 – Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985 30/11/2018
35 4576 – Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α΄ 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού ... 27/11/2018
36 Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681» με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» με αριθμό 1811/4 /27.11.2018. 27/11/2018
37 1215 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της παρ. 2 του άρθ. 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων ΦΕ φυσικών και νομικών προσώπων(Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων) 27/11/2018
38 1211 – Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ.16, άρθ. 8, Ν. 1882/1990 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης στη συνέχεια της υποδομής του Ο.Π.Σ. TaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018 13/11/2018
39 1206 – Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. 02/11/2018
40 1198 – Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις - καταστροφικές πλημμύρες) στις … της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 01/11/2018
 
<< Έναρξη < 1 2 4 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 4 από 203