Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
61 1169 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού Α.Φ.Ε. για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθ. 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθ. 12 του ν. 4174/2013 24/08/2018
62 1164 – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1202/8.9.2014 απόφασης του Γ. Γ. Δ. Ε. με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει» 21/08/2018
63 1165 - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης 13/08/2018
64 1148 - Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ. 1159/2011, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής ... του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο.. 10/08/2018
65 1163 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α'142/3-8-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» 10/08/2018
66 1159 - Καθορισμός των βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) 10/08/2018
67 1154 – Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ... 09/08/2018
68 1150 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθ. 6 της από 26.7.2018 Π.Ν. Π. με την οποία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 -24/7/ 2018 08/08/2018
69 1151 – Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της απαλλαγής που ορίζεται στην παρ. 6 άρθ. 3 του ν. 4223/2013 για κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί... 07/08/2018
70 1161 – Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του Ν. 2121/1993 06/08/2018
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 7 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 202