Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
71 Α.1017/22.1.2019 Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων 25/01/2019
72 Ε.2017/25.1.2019 - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ. 25/01/2019
73 Α.1023/24.1.2019 – Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.07.2018 στις Ενότητες Ανατ. και Δυτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 24/01/2019
74 Ε. 2015/17.1.2019 - Κοινοποίηση της 218/2018 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και … επί όρου δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας του αρ. 44 του ν.1892/1990 17/01/2019
75 141871/15.01.2019 – Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 15/01/2019
76 Α.1002/14.1.2019 – Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 14/01/2019
77 1009/14.1.2019 – Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, ....και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.... 14/01/2019
78 Ε.2003/9.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 11/01/2019
79 Ε.2008/11.1.2019 – Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας 11/01/2019
80 Ε.2009/11.1.2019 – Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018 11/01/2019
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Τέλος >>
Σελίδα 8 από 210