Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
71 Ε.2008/11.1.2019 – Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας 11/01/2019
72 Ε.2009/11.1.2019 – Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018 11/01/2019
73 Ε. 2010/11.1.2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους 11/01/2019
74 Ε. 2005/11.1.2019 - Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 11/01/2019
75 Ε.2006/10.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4583/2018 10/01/2019
76 Ε.2006/10.1.2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018) 10/01/2019
77 Α. 1014/31.12.2018 – Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017 διαπιστωτικής πράξης της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων ... 31/12/2018
78 1244 – Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013 31/12/2018
79 1236 – Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 28/12/2018
80 1241 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 28/12/2018
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Τέλος >>
Σελίδα 8 από 209