Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
0280 - Φόρος εισοδήματος, Ελληνοελβετική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, Φορολογία εισοδήματος αλλοδαπής εταιρίας από τη συμμετοχή της σε ελληνική ΕΠΕ ως μερίσματος
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008 03:00

ΣτΕ 280/2008

Φόρος εισοδήματος, Ελληνοελβετική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, Φορολογία εισοδήματος αλλοδαπής εταιρίας από τη συμμετοχή της σε ελληνική ΕΠΕ ως μερίσματος

'Αρθρο 7 παρ. 1,2 και 3 Ελληνοελβετικής σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (άρθρο πρώτο Ν1502/1984)

Από την τελευταία αυτή διάταξη, η οποία δεν αναφέρεται μόνο στα εν στενή εννοία μερίσματα από μετοχές ανώνυμης εταιρίας, αλλά διαλαμβάνει τον όρο <<μερίσματα>> υπό ευρύτερη έννοια, προβλέπουσα και η ίδια περιπτώσεις άλλων εισοδημάτων που θεωρούνται ως μερίσματα, προκύπτει ότι, κατά την ορθή έννοια της διατάξεως αυτής, ως μέρισμα θεωρείται και το μεριζόμενο στους εταίρους εισόδημα το προερχόμενο από τα μερίδια περιορισμένης ευθύνης...συνεπώς, το εισόδημα ελβετικής επιχειρήσεως, από την συμμετοχή της σε ελληνική ΕΠΕ, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα με συντελεστή 35%, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.