Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
3019 - Σήματα απαράδεκτα προς κατάθεση, αποτελούντα παραποίηση ή απομίμηση
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2002 03:00

ΣτΕ 3019/2002

αφορά Σήματα απαράδεκτα προς κατάθεση, αποτελούντα παραποίηση ή απομίμηση

άρθρο 3 παρ. 1 περ. ε΄ ΑΝ 1998/39 ( 1Ν 3205/85 )

Δεν μπορούν να γίνουν δεκτά προς κατάθεση, μεταξύ άλλων, και τα σήματα εκείνα που αποτελούν παραποίηση ή απομίμηση σήματος, το οποίο έχει νομίμως προδηλωθεί, δεν έχει διαγραφεί και χρησιμεύει προς διάκριση του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος .... Παραποίηση μεν σήματος αποτελεί η πίστη, κατά τα κύρια σημεία, αντιγραφή του, απομίμηση δε .... η ιδιαίτερη προσέγγιση προς άλλο σήμα η οποία, εξαρτώμενη από τη συνολική οπτική και ηχητική εντύπωση του σήματος, ασχέτως από επί μέρους ομοιότητες και διαφορές των δύο σημάτων, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον κοινό καταναλωτή.... Τα σήματα URICULT και  URISOLD, παρά την ομοιότητα των τριών πρώτων γραμμάτων URI, διαφοροποιούνται επαρκώς από την κατάληξη - CULT και -  SOLD και επομένως δεν υπάρχει ηχητική κι οπτική ομοιότητα ώστε να δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό ως προς την προέλευση των προϊόντων αυτών από ορισμένη επιχείρηση....