Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 C‑98/16 της 4.5.2017 – Παράβαση κράτους μέλους – Φορολογία – Ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων – Άρθρο 63 ΣΛΕΕ – Άρθρο 40 της Συμφωνίας ΕΟΧ – Κληρονομικό δίκαιο – Κληροδοσίες υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών – Εφαρμογή προνομιακού συντελεστή στους οργανισμούς 04/05/2017
2 C‑564/15 της 26.4.2017 – «Προδικαστική παραπομπή – Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγου αντλούμενου από παραβίαση του δικαίου της Ένωσης – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – .... 26/04/2017
3 C-527/15 της 26.4.2017 – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων – Άρθ. 3, παρ. 1 – Παρουσίαση στο κοινό – Έννοια – Πώληση διατάξεως αναγνώσεως πολυμέσων – Πρόσθετα (add‑ons) – Δημοσιοποίηση .... 26/04/2017
4 C‑593/14 της 21.12.2016 – Προδικαστική παραπομπή – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Φορολογική νομοθεσία περί υποκεφαλαιοποιήσεως θυγατρικών εταιριών – Συνυπολογισμός στα φορολογητέα κέρδη δανείστριας εταιρίας των τόκων των δανείων τους οποίους κατέβαλε …… 21/12/2016
5 1059 – Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης 12/05/2016
6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36 της 2.11.2015 – Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 5 (γ) του άρθρου 7 του Ν.3864/2010 (Α' 119), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.4340/2015 03/11/2015
7 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 37 της 2.11.2015 – Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική 03/11/2015
8 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 2.11.2015 – Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) 03/11/2015
9 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 3/28-06-2015 – Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 29/06/2015
10 1254 - Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 12/12/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6