Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Οκτωβρίου 2016 – Στην υπόθεση C‑24/15 «Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθεμένης αξίας – Έκτη οδηγία – Άρθρο 28γ, A, στοιχεία αʹ και δʹ – Μεταφορά αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ... 20/10/2016
2 2/2834/22.9.2014 – Οδηγίες για την εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας 22/09/2014
3 2509 Μον. Πρωτοδικείο Πειραιώς – Αντισυνταγματικότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων για την μονομερή μείωση των μισθωμάτων στις μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου (άρθρου 21 ν. 4002/2011 και άρθρου 2 του ν.4081/2012 16/05/2014
4 0790 – Φορολογία ακίνητης περιουσίας νόμου 1249/1982 25/03/2013
5 504/2013 ΔΠρ Θεσ. – Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ - Πλαστά τιμολόγια - Καλή πίστη λήπτη πλαστού φορολογικού στοιχείου 19/02/2013
6 0025 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο – Η πρόβλεψη για τις οφειλές του Δημοσίου επιτοκίου μικρότερου από εκείνο που ισχύει για τις οφειλές των ιδιωτών δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος 24/12/2012
7 Ελεγκτικό Συνέδριο Ολομέλεια (30-10 και 31-10-2012) – Ζήτημα συνταγματικότητος των συνταξιοδοτικών διατάξεων 31/10/2012
8 0599 - Θυγατρική εταιρεία Αντισυνταγματικότητας Ν. 3833/10 25/05/2012
9 0002 - Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου κατά του Δημοσίου - Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 17/05/2012
10 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 1 – Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα το άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 – Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ. 04/04/2012
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 3