Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 0111 – Εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά ... 05/06/2018
2 61/2018 – Πολύτεκνοι - χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου – δικαιολογητικά 27/03/2018
3 0043 – Έννοια ομολογιακού δανείου. Φορολογικές απαλλαγές. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 13/03/2018
4 0012 – Αποζημίωση δικηγόρου με έμμισθη εντολή 23/02/2018
5 0010 – Περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας) , για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση της οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής των ... 23/01/2018
6 0013 – Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα 16/01/2018
7 0291 – Πρόστιμα. Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης 29/12/2017
8 0277 – Υπαγωγή Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ.) σε καθεστώς εκκαθάρισης - Ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 27 παρ. 15 του Ν 4389/2016 και την τύχη των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν σε βάρος του 07/12/2017
9 0268 - Ενόψει των Αποφάσεων 2934/2017 και 2935/2017 ΣτΕ - συγκεκριμένα με βάση τις σκέψεις αυτών και ιδίως των παρ. 5, 6 και 11: (α) η Φορολογική Διοίκηση έχει δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 36 του ΚΦΔ - … και (β) …, σε ποιες χρήσε 30/11/2017
10 0265 – Περαιτέρω εξειδίκευση της αποδοθείσης με το υπ΄ αριθμ. 2642/2017 πρακτικό γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας του ΝΣΚ … έννοιας της ανακρίβειας της δήλωσης της περ. β΄ της παρ.2 του άρθ. 68 του ΚΦΕ - (Ν.2238/1994) για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής 28/11/2017
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 21