Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1006 - Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2007 03:00


ΠΟΛ: 1006   

Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 20-25 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276Α /22-12-2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα εφαρμογής ΦΠΑ και τα οποία τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, ανάλογα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος με την οποία θα δίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
 
 
 
 Ακριβές αντίγραφο     Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας           Σπ. Βούλγαρης