Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΦΠΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
751 1020 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (Εντυπο 047-ΦΠΑ, Έκδοση 1999, Φ4/TAXIS) 14/01/2000
752 1021 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (Εντυπο 052-ΦΠΑ, Έκδοση 1999, Φ5/TAXIS) 14/01/2000
753 1009 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.2768/1999 σχετικά με την καταβολή ΦΠΑ από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ρύθμιση προστίμων ΚΒΣ 03/01/2000
754 1297 - Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για τη ΔΟΥ Ναυπλίου 07/12/1998
755 1298 – Παράταση προθεσμιών 07/12/1998
756 Π. 4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987 – Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Άρθρα 1 - 22) 10/07/1987
757 Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987 – Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις (Άρθρα 23-67) 10/07/1987
758 7475/07.11.86 - Τύπος και περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που εκδίδεται από τον υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., για τις πράξεις που συνιστούν αυτόπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών 07/11/1986
 
<< Έναρξη < 71 72 73 74 76 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 76 από 76