Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1228 – Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ
Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 16:10

1228 – Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ

Υπουργείο Οικονομικών

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελματικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί στις Δ.Ο.Υ., με τις παρακάτω εγκυκλίους:

1. ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 2013/5.2.2013, «Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις Διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει»

2. ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012/19.12.2012 «Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού»

3. ΔΕΣ Γ 1026196 ΕΞ 2012/13.2.2012 «Ανάκληση αδειών άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού»

4. ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 2012/7.2.2012 «Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό»

5. Η παράγραφος «Β΄ Δ/νση Μητρώου» της με αριθμό πρωτ. 1040521/822/Α0012/9.4.2002 εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α) σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από λογιστή φοροτεχνικό»