Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
51429/13.5.2015 – Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης μετά από εκκαθάριση ΟΕ
Τρίτη, 26 Μαϊου 2015 00:00

51429/13.5.2015Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης μετά από εκκαθάριση ΟΕ

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Σχετ. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2858/6-5-2015 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, αναφορικό με το ερώτημα σας για το «εάν μπορεί στον ίδιο χώρο μετά την άπρακτη παρέλευση του διμήνου να λειτουργήσει ατομική επιχείρηση του εναπομείναντος εταίρου, ενώ η ΟΕ θα βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης», σας γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο ερώτημα άπτεται της φορολογικής νομοθεσίας (και όχι της δικής μας αρμοδιότητας) και απαντάται με το σχετικό έγγραφο 1054455 /1145/Α0012 /31.10.2003 της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.