Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Υ1γ/Γ.Π/οικ.112708/22.12.2014 - Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Υ1γ/Γ.Π/οικ.112708/22.12.2014 - Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών

Υπουργείο Υγείας

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/8.12.2014 (ΦΕΚ3373/τ. Β’/16-12- 2014) και ΑΔΑ: B82ΞΘ-II8 « Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης»

β. Το με αριθμ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οίκ.1965/14-11-2013 έγγραφο του Τομέα Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Σας γνωρίζουμε την έκδοση της ανωτέρω (α) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης, αναφορικά με τους όρους λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών, και παρακαλούμε για την εφαρμογή της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι στην ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη περιγράφονται:

● Η Εμπορία, η ενοικίαση και η πώληση μεταχειρισμένων ειδών (ειδών από δεύτερο χέρι) όπως ιματισμού, ενδυμάτων, αποκριάτικων στολών αμφίεσης, εθνικών ενδυμασιών, νυφικών, υποδημάτων, κ.α.

● Η διάθεση των μεταχειρισμένων ειδών στο κοινό από φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές.

● Οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης

● Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Τέλος αναφέρονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που ελλοχεύουν στα μεταχειρισμένα είδη και δίνονται οδηγίες καθαρισμού προς τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης αυτών.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, ενημερώνουμε ότι για την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων δεν απαιτείται προέγκριση και παρακαλούμε για ενημέρωση των αρμόδιων φορέων εποπτείας του.