Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Κ2 – 5794/28.8.2013 - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013 12:28

Κ2 – 5794/28.8.2013 - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειλημμένα ερωτήματα σχετικά µε το εν θέµατι  αντικείµενο, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Για το συγκεκριµένο θέµα έχει εκδοθεί ήδη η µε αρ. πρωτ. 68/25-10-12 εγκύκλιος του  Εποπτικού Συµβουλίου µε θέµα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ

Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ». Για τη διευκόλυνσή σας  η εν λόγω εγκύκλιος επισυνάπτεται στην παρούσα, δεδοµένου ότι για λόγους άγνωστους  στην Υπηρεσία µας δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε στο www.businessportal.gr.

Συγκεκριµένα στο εν λόγω έγγραφο τονίζεται ότι «Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των  Επιμελητηρίων δεν µπορούν να αρνηθούν την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των  υπαγόμενων στην Υπουργική Απόφαση (Κ1-941/2012 όπως ισχύει «περί εγγραφής (απογραφής) στο Γ.Ε.ΜΗ.») ούτε να απορρίψουν φάκελο απογραφής ούτε να αρνηθούν την έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εφόσον οι υπόχρεοι έχουν τηρήσει τα προβλεπόµενα από την Υπουργική Απόφαση, δεδοµένου ότι ο ν. 3419/2005 δεν προβλέπει ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και  την εγγραφή στο Επιμελητήριο». (1)

--------------------------

1 Η αρμοδιότητα του Εποπτικού Συµβουλίου για την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου προκύπτει από τις διατάξεις

της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει, σύµφωνα µε το οποίο:

«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) συντονίζει τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,

β) μεριμνά για την έναρξη και εύρυθµη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ,

γ) συντονίζει το έργο της μετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ.,

δ) μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,

ε) μεριμνά για την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ,

στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Για την άσκηση των προαναφερόμενων αρµοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες.»

2. Επί της ουσίας του θέµατος σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005, η εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρέωση εκ του νόµου και συναρτάται µόνο µε την καταβολή του σχετικού τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τονίζουµε εδώ την ιδιαίτερα προσεκτική διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της

παρ. 4 του άρθρου 72

 του ως άνω νόµου, σύµφωνα µε την οποία η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

είναι υποχρεωµένη να ελέγχει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους προβλέπεται

από την νοµοθεσία «ως προϋπόθεση για την καταχώριση του υπόχρεου στο

Γ.Ε.ΜΗ.».

Συνεπώς δεν συνιστά νόµιµο λόγο απόρριψης αιτήµατος καταχώρισης από την πλευρά της αρµόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. η µη εγγραφή του υπόχρεου στα Μητρώα µελών του Επιµελητηρίου ή η ύπαρξη οφειλών αυτού από συνδροµές.

Τουναντίον, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας, λαµβανοµένης υπόψη και της σχετικής διάταξης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (άρθρο 4 του ν. 2690/1999) όπου επιτάσσει ακόµα και σε αναρµόδιες υπηρεσίες να παραλαµβάνουν αιτήµατα και να τα διαβιβάζουν στις αρµόδιες καθ’ ύλη και κατά τόπο υπηρεσίες, υπάρχει υποχρέωση παραλαβής του σχετικού αιτήµατος και ενέργειας επ’ αυτού, άλλως στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας εκ µέρους της αρµόδιας Υπηρεσίας, προσβλητέα ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια του υπαλλήλου επιτρέπει και την επιδίωξη αποζηµίωσης εκ µέρους του διοικούµενου από τη

-----------------------------------------------------------------------------

2 - Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 ορίζεται ότι:

«4. Η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου, µε την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νοµιµότητά τους.

Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούµενο εδάφιο, περιλαµβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυµα κατα ώρησης, η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο µέχρι τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ηµέρα κατά την οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόµενη υπηρεσία τις πράξεις τους.»

Επίσης, στις παρ. 1-4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 προβλέπεται ότι :

«1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούµενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.

2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο «∆ελτίο Εµπορικής ∆ηµοσιότητας».

3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.

4. α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος.

β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. µε εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.

γ) Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του Εποπτικού Συµβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.»

βλάβη που υπέστη (βλ. άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), πέραν των πειθαρχικών παραπτωµάτων, τα οποία µπορούν να καταλογισθούν στον αρµόδιο υπάλληλο (βλ. άρθρο 107 του Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων).

3. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας τα ίδια ισχύουν και για κάθε µεταγενέστερη καταχώριση πράξης ή στοιχείου στη µερίδα υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., για την οποία (καταχώριση), η µοναδική προϋπόθεση που τίθεται από το νόµο (βλ. πάλι άρθρο 7 του ν. 3419/2005) είναι η καταβολή του σχετικού τέλους καταχώρισης και, ενδεχοµένως, άλλου φόρου ή τέλους που προβλέπεται από το νόµο ως προϋπόθεση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., µεταξύ των οποίων ωστόσο δεν περιλαµβάνεται η καταβολή της συνδροµής στο Επιµελητήριο.

4. Τέλος, όλα τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (3). Συνεπώς, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιµελητηρίων δεν µπορούν να συναρτούν την έκδοση βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή αντίγραφου από την εγγραφή ή/και την καταβολή συνδροµών του υπόχρεου στο οικείο Επιµελητήριο.

5. Τονίζουµε εδώ ότι όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση σύστασης εταιρείας µέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Στην περίπτωση αυτή, ο νόµος (4) προβλέπει ρητά υποχρέωση εγγραφής της υπό σύσταση εταιρείας στο µητρώο του κατά περίπτωση οικείου Επιµελητηρίου, και καταβολή της αντίστοιχης συνδροµής.

6. Κλείνοντας, να υπενθυµίσουµε ότι ο όρος «οικείο Επιµελητήριο» σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις σηµαίνει το Επιµελητήριο του Νόµου 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3419/2005 και ισχύει, δηλαδή το, κατά περίπτωση, Εµπορικό & Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελµατικό ή Μεικτό Επιµελητήριο της έδρας

-----------------------------------------------

3 Βλ. προηγούµενη υποσηµείωση.

4 Ο ν. 3853/2010 όπως ισχύει προβλέπει στο άρθρο 5 για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, και συγκεκριµένα στην παρ. 2, (ίδια ρύθµιση υπάρχει και στα επόµενα άρθρα για τις εταιρικές µορφές των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ) ότι :

«2. Αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη η µέρα και µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να:

α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συµφωνητικού σύστασης, ως προς τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.

β) Προβεί, µέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυµίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόµενη επωνυµία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους και, µετά από συνεννόηση µαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυµίας.

γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, µεριµνήσει για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται µε το άρθρο 13 του παρόντος νόµου, και για τη χορήγηση Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθµού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται µε το άρθρο 13 του παρόντος νόµου.

στ) Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας, των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.

ζ) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρµόδιο επιμελητήριο.»

Επίσης, η ΚΥΑ Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470 Β’) η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου προβλέπει στο άρθρο 14, περ. 3 ότι η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στην είσπραξη µεταξύ άλλων ποσών και του ποσού που αντιστοιχεί στο «Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (154 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν.3419/2005 (297 Α΄).»

του υπόχρεου, και όχι άλλα ειδικά Επιμελητήρια όπως το Τεχνικό ή το Ξενοδοχειακό  Επιμελητήριο Ελλάδος.

Παρακαλούµε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως µεριµνήσει για την ανάρτησή της στο www.businessportal.gr.

pdfΕγκύκλιος