Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1007575/50/0015/26.01.2006 - Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Κ.Β.Σ. μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2006
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2006 03:00

1007575/50/0015/26.01.2006 - Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Κ.Β.Σ. μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2006

Λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια και προς διευκόλυνση των υπόχρεων στην υποβολή των καταστάσεων της παρ. 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του έτους 2004 θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις όλων των υπόχρεων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ. 1114/18-8-2005 (ΦΕΚ 1191/Β'), μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2006