Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1013 - Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2007 03:00

ΠΟΛ. 1013


Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998

 

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση, τις διατάξεις του 5ου κεφαλαίου της Α.Υ.Ο.Ο.1100772/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β’/17-11-2005): «Κωδικοποίηση συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων-Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας», από 1 Ιανουαρίου 2007 απαγορεύεται η εισαγωγή ή παραγωγή και σφράγιση (θεώρηση) καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή χρηματοδοτική μίσθωση Φ.Η.Μ. μοντέλων, που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β’/31.12.1998). Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν αφορούν την διάθεση των αποθεμάτων μοντέλων Φ.Η.Μ που έχουν εισαχθεί και σφραγισθεί προ της 1/1/2007.

 

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατάσταση των τύπων (μοντέλων) Φ.Η.Μ. με τους αριθμούς αδειών καταλληλότητας που έχουν χορηγηθεί με βάση την ΠΟΛ.1314/1998, για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω.

 

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

SHARP ER - A 455G

15ΔΓ 174/5.10.1999

2

INTRACOM CR-703

15ΙΥ 175/5.10.1999

3

EURO SMART

15ΤΓ 176/5.10.1999

4

OTTIMA 100

15ΜΑ 177/5.10.1999

5

OTTIMA 200

15ΜΒ 178/5.10.1999

6

REGINA 100

15ΤΒ 179/5.10.1999

7

REGINA 200

15ΤΔ 180/5.10.1999

8

EURO TEAM

15ΤΗ 181/12.10.1999

9

DATAPROCESS DSA-75

15ΠΙ182/16.11.1999

10

PLATO POS FP 210G

15ΜΠ 187/14.12.1999

11

EPSON FISCAL model 210

15ΠΗ 188/21.12.1999

12

DCR ASTERIAS 1500 EURO

15ΔΚ 189/18.1.2000

13

DCR ASTERIAS 2000 T EURO

15ΔΘ 190/18.1.2000

14

NCR 7445 FALCON

15ΤΥ 191/18.1.2000

15

CASIO FE - 500 G

15ΕΝ 193/29.2.2000

16

ADMATE 237

15ΚΔ 194/7.3.2000

17

ICS MicroPOS

15ΑΚ 195/4.4.2000

18

PLATO POS FP 950 G

15ΠΥ 196/12.6.2000

19

ELCOM EURO 2000 T

15ΛΠ 197/12.6.2000

20

STRADA 2000

15ΜΧ 198/22.6.2000

21

ASTERIAS SERENA F

15ΔΙ 199/4.7.2000

22

EPSON FISCAL model 950

15ΛΜ 200/20.7.2000

23

ASTERIAS SERENA C

15ΔΦ 201/12.9.2000

24

EURO SHOP

15ΤΖ 202/12.9.2000

25

NATIONAL NK - 300 GF

15ΧΑ 205/25.10.2000

26

NATIONAL NK - 150 GF

15ΓΤ 206/25.10.2000

27

320 ELITE

15ΟΚ 207/25.10.2000

28

DPS S-1000

15ΝΣ 208/7.11.2000

29

National Mini Opale

15ΑΤ 209/14.11.2000

30

National Opale IF

15ΣΓ 210/14.11.2000

31

SAREMA GRILLO

15ΗΚ 212/14.11.2000

32

IRS CE 2500

15ΓΧ 213/5.12.2000

33

IRS CE 3000

15ΧΓ 214/5.12.2000

34

INTRACOM CR 400

15ΙΧ 215/5.12.2000

35

SHARP ER-A236G

15ΓΔ 216/12.12.2000

36

A-CASH 324

15ΑΒ 219/9.1.2001

37

SMART

15ΑΩ 220/6.2.2001

38

PRIMA POS

15ΑΜ 221/20.2.2001

39

ND 77 MF (Beetle / M)

15ΝΒ 223/6.3.2001

40

OLIVETTI CRF 4080 Logic

15ΗΔ 224/6.3.2001

41

CASIO FE 810

15ΕΓ 225/20.3.2001

42

ADMATE MICRO

15ΦΩ 226/20.3.2001

43

DM - 60

15ΜΥ 227/3.4.2001

44

EKO

15ΓΣ 228/3.4.2001

45

EPOS

15ΝΜ 229/3.4.2001

46

INTRACOM CR 401

15ΙΔ 230/3.7.2001

47

CASIO FE - 3000

15ΗΕ 231/10.7.2001

48

CASIO FE - 4000

15ΗΤ 232/10.7.2001

49

DATAPROCESS DSA - 100 S

15ΜΝ 233/10.7.2001

50

DATAPROCESS DSA - 100 SR

15ΛΑ 234/10.7.2001

51

ADMATE NPT-150

15ΩΦ 235/4.9.2001

52

INTERPAN-205 S

15ΧΜ 237/30.10.2001

53

INTERPAN-205 R

15ΘΑ 238/30.10.2001

54

PALMAR

15ΡΑ 239/13.11.2001

55

(E)ESTELLA

15ΣΛ 240/13.11.2001

56

ARCADIA 6010

15ΓΛ 241/11.12.2001

57

Prima 2000

15ΑΓ 242/25.4.2002

58

MONS DITRON MP-100

15ΙΠ 243/22.5.2002

59

AUTONOMOUS ND-77

15ΔΑΥ 244/19.6.2002

60

IBM 4610 SureMark GR3

15ΔΗΒ 245/17.7.2002

61

IBM 4610 SureMark GR5

15ΔΗΜ 246/17.7.2002

62

MESSINIA 102

15ΓΜ 247/22.7.2002

63

MESSINIA R 102

15ΓΥ 248/22.7.2002

64

ELCOM Euro 500 - Handy

15ΔΠ 250/20.9.2002

65

OPTIMUS IC SAMBA

15ΡΕ 251/31.10.2002

66

PROLINE COSMOS

15ΦΠ 252/10.12.2002

67

DPS PALM

15ΦΟ 253/17.12.2002

68

ADMATE 1500

15ΦΣ 254/20.12.2002

69

ICS PALMARE

15ΧΣ 255/20.12.2002

70

CAMEL

15ΔΩΕ 272/19.05.2003

71

IBM 4610 SureMark GB3

15ΔΘΒ 284/24.07.2003

72

IBM 4610 SureMark GB5

15ΔΘΝ 285/24.07.2003

73

TECPOS ST52

15ΤΛ 288/17.10.2003

74

FPU

15ΔΗΓ 293/14-11-2003

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1113856/1662/0015/ΠΟΛ.1144/29-11-2005 - ΦΕΚ 1752 Β’/14-12-2005 «Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές Φ.Π.Α. - Διαδικασίες προσαρμογής» και την υπ’αριθμ.15Α/3/19.10.2005 απόφαση, της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ, του άρθρου 7 του Ν.1809/88, έχει ανακληθεί η άδεια καταλληλότητας και έχει απαγορεύτεί η παραγωγή, η εισαγωγή, η σφράγιση - θεώρηση καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή η χρηματοδοτική μίσθωση των αναφερόμενων στον πίνακα που ακολουθεί μοντέλων Φ.Η.Μ., από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

SHARP ER-A435G

15ME 72/5-7-1994

2

MCR ER-1000

15 ΝΓ 97/18-7-1995

3

EUROPLUS CR 770

15ΕΠ 95/11-7-1995

4

HUGIN ITALIANA 2100G

15EX 156/18-11-1997

5

CP 216F-T

15ΠΒ 98/19-9-1995

6

SUPERSTAR 1

15ΒΣ 122/24-7-2005

7

SUPERSTAR 2

15ΒΓ 184/16-11-1999

8

SUPERSTAR Τ

15ΒΑ 183/16-11-1999

9

STAR FISCAL SP300

15ΦΚ 120/18-6-1996

10

OMRON RS28TFR

15 ΩΑ236/4-9-2001

11

BMC TH-480

15ΠΟ 121/18-6-1996

12

TOWA ET 5616F

15ΤΑ 123/7-8-1996

13

BMC 3000

15ΠΕ 158/23-12-1997

14

JCM GOLD G-165 GK

15ΠΧ 222/6-3-2001

15

ASTERIAS F-1500

15ΔΑ 126/8-10-1996

16

ASTERIAS F-2500 T

15ΔΤ 133/14-1-1997

17

CR 701

15IO 130/18-12-1996

18

OLYTAX ECR 2000

15ΓΗ 161/24-3-1998

19

ΙΒΜ 4614 SUREONE

15ΙΖ 169/14-7-1998

20

FUJITSU G-885

15XK 211/14-11-2000

21

FUJITSU G-880

15ΒΦ 218/9-1-2001

22

NCR 7453 POS

15NI 192/22-2-2000

23

NCR 7456

15NH 249/22-7-2002

24

TEC-96

15ΔΕ 117/21-5-1996

25

TEC MA-1030

15ΤΠ 131/18-12-1996

26

TEC MA-1035

15ΑΧ 165/16-6-1998

27

NATIONAL NK-500

15ΔΜ 155/18-11-1997

28

NATIONAL NK-200 GF

15 ΝΤ 61/7-4-1993

29

ADMATE 555

15 ΧΦ 128/15-10-1996

30

ADMATE 256

15 ΦΔ 166/16-6-1998

31

ADMATE 257

15 ΦΜ 203/12-9-2000

32

ADMATE 257E

15 ΦΧ 204/12-9-2000

33

EURO FISCAL 2000

15 ΑΘ 217/12-12-2000

34

DATAPROCESS DSA50

15 ΑΠ 67/26-4-1994

35

DATAPROCESS DSA100

15 ΠΑ 99/3-10-1995

36

SFERA ATENA PLUS

15 ΜΓ157/9-12-1997

37

PV-2000

15 ΒΙ 185/7-12-1999

38

VV-2000

15 ΒΘ 186/14-12-1999