Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 C‑316/15 της 16.11. 2016 – Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Άρ. 13, παρ. 2 – Διαδικασίες χορηγήσεως άδειας – Έννοια των τελών που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες
2 4093 – Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 : Εγγραφείτε για περισσότερα...