Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
2837 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2000 03:00

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2837


Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις.


(ΦΕΚ 178 A'/3-8-2000)Ολόκληρος ο νόμος


'Αρθρο 1 : Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 703/1977


'Αρθρο 2 : Τροποποίηση διατάξεων του κωδ. νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”


'Αρθρο 3


'Αρθρο 4


'Αρθρο 5


'Αρθρο 6


'Αρθρο 7


'Αρθρο 8


'Αρθρο 9


'Αρθρο 10


'Αρθρο 11


'Αρθρο 12


'Αρθρο 13


'Αρθρο 14


'Αρθρο 15


'Αρθρο 16 : Έναρξη ισχύος