Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
2 Κανονισμός (EE) 2016/1905 της Επιτροπής της 22.9.2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002...
3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας : Εγγραφείτε για περισσότερα...
4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ : Εγγραφείτε για περισσότερα...
5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1093/2013 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 638/2004 (ΕΚ) και αριθ. 1982/2004 όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος Intrastat και τη συλλογή πληροφοριών Intrastat : Εγγραφείτε για περισσότερα...
6 5010657 – Κοινοποίηση ΕΚ (ΕΕ) 1213/17.12.2012 για αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, για εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων : Εγγραφείτε για περισσότερα...
7 30/003/1344/24.12.2012 – Αποστολή κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν τα πρόσθετα τροφίμων : Εγγραφείτε για περισσότερα...
8 30/003/1311/18.12.2012 – Αποστολή εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 872/2012 «για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου : Εγγραφείτε για περισσότερα...
9 5046378 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1085/2012 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2013 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
10 5046386 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1044/2012 όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας προς την Ένωση. : Εγγραφείτε για περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6