Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
Δ.Α. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 00:00

Διαιτητική Απόφαση 2/2018 (ΤΡΙΜ.) – Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας

(Π.Κ. 3/13.2.2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ασκήθηκε Έφεση κατά της Δ.Α. 2/2018 (ΤΡΙΜ) την 9-2-2018 από μέρους του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ. Μ-Δ: 68

Προς:

 1. Την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος αριθμ. 9 και Σίνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη
 2. Το Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.), που εδρεύει  στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου 24 Γ, νόμιμα εκπροσωπούμενο.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΡΙΜ. 2/2018

“Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας”

 1. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 972/68Μ/16-12-2016 αίτηση που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.Δ. από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε), η ως άνω συνδικαλιστική οργάνωση ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ αυτής και της εργοδοτικής οργάνωσης, δηλαδή του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.), δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το χρονικό διάστημα 1.9.2016 - 31.12.2018. Οι απευθείας συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς ξεκίνησαν με την από 26.7.2016 πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις για κατάρτιση Κλαδικής ΣΣΕ που απηύθυνε η εργατική πλευρά προς την εργοδοτική πλευρά στην οποία επιδόθηκε νόμιμα, καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Διεύθυνση αμοιβής και εργασίας, όπως αποδεικνύεται αντίστοιχα από τις εκθέσεις επιδόσεως υπ’ αριθμούς, 11494Ε’/28-7-2016 και 11495Ε΄/28-7-2016 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Παπαδάκου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση Μεσολάβησης, με την πρόσκληση αυτή ορίστηκε ημερομηνία συνάντησης των διαπραγματευομένων μερών η 3.8.2016, μετατέθηκε και πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για 4.8.2016, ορίστηκαν άλλες δύο συναντήσεις για 4.9.2016 και 12.10.2016 οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν και έγινε μία συνάντηση στις 7.11.2016 με το δικηγόρο της εργοδοτικής πλευράς, χωρίς να επέλθει συμφωνία των μερών από τις μεταξύ τους απευθείας διαπραγματεύσεις.
 2. Στις 7 Ιουνίου 2017 υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. Μ-Δ 267/7.6.2017 πρόταση μεσολάβησης, με σκοπό την υπογραφή ΣΣΕ, τους όρους τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας .
 3. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 288/19.6.2017 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ., γνωστοποιήθηκε στα μέρη της συλλογικής διαφοράς ότι η πρόταση της Μεσολαβήτριας έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά ενώ απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά και ότι η διαδικασία της μεσολάβησης περατώθηκε.
 4. Με την υπ’ αριθ. Μ-Δ 291/07Δ/21.6.2017 αίτηση, η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε), προσέφυγε στη Διαιτησία.
 5. Όπως αποτυπώνεται στο από 3/11/2017 πρακτικό ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αναδείχθηκαν με κλήρωση ως μέλη της Επιτροπής οι διαιτητές Δημήτριος Βερβεσός, Μίρκα (Μαρίκα) Καζιτώρη και Θεόδωρος Κουτρούκης, ενώ ως Πρόεδρος κληρώθηκε ο Δημήτριος Βερβεσός. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 10/11/2017.
 6. Με την υπ’ αριθ. 430/23.11.2017 πρόσκληση του Ο.ΜΕ.Δ., κλήθηκαν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση στις 13/12/2017 και όπως συμφωνήθηκε και κατεγράφη στο από 13/12/2017 πρακτικό διαιτησίας της τριμελούς επιτροπής σε δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με την εργατική και την εργοδοτική πλευρά στις 20/12/2017, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, με σκοπό την αναζήτηση κοινού τόπου και σύγκλισης των θέσεων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στις συναντήσεις παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε) και του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.).
 7. Τα μέρη της συλλογικής διαφοράς είχαν συζητήσει στο στάδιο της μεσολάβησης για τα επί μέρους θέματα της συλλογικής διαφοράς. To αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε εκ νέου στη σύναψη νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1.9.2016 έως και 31.12.2018, στα μισθολογικά και θεσμικά ζητήματα που έθεσε η εργατική πλευρά και τα οποία τίθενται και ρητά αναφέρονται στην αίτηση Μεσολάβησης καθώς επίσης στις επ’ αυτών των αιτημάτων αντιπροτάσεις της εργοδοτικής πλευράς, στα υπομνήματα και στοιχεία προσκομισθέντα εκ μέρους των μερών.
 8. Οι απόψεις των μερών, όπως εκφράστηκαν στις προαναφερθείσες συναντήσεις κατά τη διαδικασία μεσολάβησης, διατυπώθηκαν κατά κύριο λόγο με βάση τα εξής:

α) Την αίτηση μεσολάβησης, αρ. πρωτ. Μ-Δ 972/68Μ/16-12-2016 και το σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας το οποίο ουσιαστικά εμφανίζει τους όρους της προτεινόμενης συλλογικής σύμβασης εκ μέρους της ΟΑΣΕ, με διάρκεια από 1/9/2016 έως και 31/12/2018.

β) Τα υπομνήματα των μερών κατά την μεσολάβηση, ήτοι το υπ αρ. πρωτ. Μ-Δ 245/19.5.2017 υπόμνημα της εργατικής πλευράς, το υπ αριθμ πρωτ. Μ-Δ 244/19.5.2017 υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς, καθώς τα οικονομικά στοιχεία και λοιπά έγγραφα του φακέλου της μεσολάβησης.

Οι απόψεις των μερών στο στάδιο της μεσολάβησης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Απόψεις της εργατικής πλευράς

Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις θέσεις της με βάση την από 16.12.2016 αίτηση Μεσολάβησης που υπέβαλε στον Ο.ΜΕ.Δ., η οποία κατατέθηκε με αριθμ. πρωτ. 972/68Μ/16.12.2016, την από 26.7.2016 εξώδικη πρόσκληση για κατάρτιση Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ, όπως αυτές οι θέσεις αναπτύχθηκαν προφορικά και καταγράφηκαν στα πρακτικά, κατά τις συναντήσεις Μεσολάβησης, καθώς και εγγράφως με το κατατεθέν από 19.5.2017 υπόμνημά της, με σχετικά έγγραφα προς τεκμηρίωση των θέσεων της (αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 245/19.5.2017).

Συγκεκριμένα η εργατική πλευρά ζήτησε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με διάρκεια από 1.9.2016 έως και 31.12.2018 με το εξής περιεχόμενο: Εφαρμογή των κλιμακίων των βασικών μισθών, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2011, καθώς και των λοιπών όρων εργασίας, όπως ρυθμίζονται στην κλαδική ΣΣΕ για τα έτη 2009-2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 49/3-8-09), σε συνδυασμό με το από 9.6.2011 Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ των παρόντων διαπραγματευομένων μερών (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 28/23.6.2011).

Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η εργατική πλευρά τόνισε ότι σήμερα οι όροι αμοιβής και εργασίας βρίσκονται στο επίπεδο ή και πολύ πάνω από αυτό που όριζε η αμέσως ανωτέρω προηγούμενη κλαδική ΣΣΕ και η ανανέωση της ισχύος της, δεν προκαλεί καμιά νέα επιβάρυνση στο κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων αφού δεν αυξάνει τις παροχές σε χρήμα και είδος.

Περαιτέρω, η εργατική πλευρά για την οικονομική κατάσταση του κλάδου που εφαρμόζεται η υπό σύναψη συλλογική σύμβαση εργασίας με το έγγραφο υπόμνημά της (αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 245/19.5.2017) και προς τεκμηρίωση των θέσεων της προσκόμισε έγγραφα και ανέφερε τα εξής: 1) Στον χώρο των εταιριών Μεσιτών Ασφαλίσεων (μέλη του ΣΕΜΑ) ο αριθμός των συνεργατών τους ασφαλιστών αυξήθηκε σημαντικά, καθώς το 2007 απασχολούσαν 1325 συνεργάτες - ασφαλιστές, το 2010 απασχολούσαν 2049 και το 2013 έφθασαν τους 5.295, 2) Η παραγωγή ασφαλίστρων το 2007 ήταν 549 εκατ. €, το 2010 αυξήθηκε και έφθασε τα 616 εκατ. €. Το 2013 έπεσε και επανήλθε στα επίπεδα του 2007 δηλαδή στα 539 εκατ. €. 3) Το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων του κλάδου από 11,72% το 2007 ανέβηκε στο 13,42% το 2013. Έτσι, παρά την πτώση της τιμής των ασφαλίστρων αλλά και της ζήτησης ασφαλιστικών προϊόντων, η παραγωγή των επιχειρήσεων Μεσιτών παρέμεινε στα προ κρίσης επίπεδα μέχρι το 2013. 4) Από τα στοιχεία 30 περίπου επιχειρήσεων Μεσιτών Ασφαλίσεων φαίνεται ότι το 2015 η κερδοφορία τους αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 33% (περίπου 3 εκατ. €. 5) Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΣΕΜΑ, το 2015 αυξήθηκε εκ νέου το μερίδιο αγοράς των Μεσιτών στον κλάδο κατά 6%, η παραγωγή ασφαλίστρων παρέμεινε σταθερή, ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 14%, το απασχολούμενο προσωπικό κατά 7,2%, ο αριθμός των συνεργατών τους κατά 21,3%. Παράλληλα εμφανίζονται από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας. 6) Το 2015 μειώθηκε ο ρυθμός της  πτώσης της παραγωγής ασφαλίστρων, για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ το 2016 άρχισε και η ανάκαμψη με μια σημαντική για τον κλάδο αύξηση της τάξης του 4,6% περίπου, ενώ το 2017 όπως δείχνουν τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΑΕΕ συνεχίζεται η αυξητική πορεία της παραγωγής ασφαλίστρων.

Η εργοδοτική πλευρά με το από υπόμνημά της (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 244ΜΔ/19.5.2017) ως προς το περιεχόμενο της υπό σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας πρότεινε επί λέξει τα εξής: «1) Βασικός μισθός ίσος με τον βασικό μισθό της ΕΓΣΣΕ προσαυξημένος κατά 5%, 2) Χρονοεπιδόματα μέχρι τρείς τριετίες με βήμα αύξησης 10% η κάθε μία και εφαρμογή Ν. 4046/2011 και ΠΥΣ 6/2012 ως προς τις ωριμάνσεις, δηλαδή για τη χορήγηση τριετιών θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία μέχρι την 14.02.2012 και δεν θα επέλθει καμία ωρίμανση μέχρι η ανεργία να φτάσει κάτω από 10%, 3) Επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25, εφόσον σπουδάζουν, 4) Επιδόματα εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου 7,5% για τους κατόχους Μάστερ και 10% για τους κατόχους διδακτορικού, σε αντικείμενα συναφή με τον κλάδο, 5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών C.I.I. 7,5% και A.C.I.I. 10%, 6) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών ΕΙΑΣ (για το πρόγραμμα ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 7,5% με την προϋπόθεση ότι θα είναι κάτοχος σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 7) Τα επιδόματα εκπαίδευσης δεν χορηγούνται σωρευτικά, θα λαμβάνεται το ανώτερο εξ αυτών».

Για την υποστήριξη και τεκμηρίωση των προτάσεών της, όπως τις ανέπτυξε στο ανωτέρω υπόμνημα, προσκομίζοντας και έγγραφα, η εργοδοτική πλευρά αναφέρθηκε στις θέσεις της αναλύοντας την οικονομική κατάσταση της χώρας, της ασφαλιστικής αγοράς και των μελών της.

Ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων, παρέθεσε στοιχεία του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με τα οποία η παραγωγή αυτή ανερχόταν σε 5,44 δις το 2009, το έτος 2015 σε 3,58 δις ευρώ, ενώ το έτος 2016 αυξήθηκε κατά 4,6%.

Περαιτέρω, η εργοδοτική πλευρά υπολογίζει ότι από το 2009 έως το 2016 επήλθε αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά ποσοστό 35%, χρησιμοποιώντας ως δεδομένο ότι ο αριθμός των εργαζομένων παραμένει σταθερός από το 2009 μέχρι σήμερα (850 άτομα), ότι ο μέσος μισθός είναι 1.400 ευρώ και ότι ο κύκλος εργασιών το 2009 ανερχόταν σε 707 εκ. ευρώ και το 2016 σε 510. 

Επίσης, παρατίθενται από την εργοδοτική πλευρά αφενός οι εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς με τη ανάληψη της εποπτείας από την ΤτΕ, εφαρμογή στο κλάδο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Solvency II, την επικείμενη το έτος 2018 εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD 2016/97/EU και αφετέρου οι εξελίξεις στα έσοδα των μεσιτών, δηλαδή μείωση ασφαλίσιμης ύλης – μείωση ποσοστού προμήθειας – μετακύλιση διαχ. εξόδων ασφαλιστικών εταιριών – αύξηση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών .

 1. Τελικά υποβλήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 267/7.6.2017 πρόταση της Μεσολαβήτριας η οποία έγινε δεκτή μόνο από την εργατική πλευρά ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 291/07Δ/21.6.2017 αίτηση διαιτησίας από τη συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία ΟΑΣΕ.
 2. Στο στάδιο της διαιτησίας επαναλήφθησαν τα επιχειρήματα των δύο πλευρών, ενώ τόσο η εργοδοτική πλευρά με το υπ’ αρ. πρωτ. Μ-Δ 10/5.1.2018, όσο και εργατική με το υπ’ αρ. πρωτ. 11/5.1.2018 υπομνήματα τους, επαναφέρουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τους ισχυρισμούς, οι οποίοι περιέχονταν στα αντίστοιχα υπομνήματα που είχαν υποβληθεί στο στάδιο της μεσολάβησης, με ιδιαίτερη έμφαση από την εργοδοτική πλευρά στον εισαγωγικό βασικό μισθό του νεοεισερχόμενου στον κλάδο της ιδιωτικής ασφαλίσεως.
 3. Για να καταλήξουμε στην απόφασή μας λάβαμε υπόψη εκτός από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις με τα μέρη και καταγράφηκαν στα αντίστοιχα πρακτικά μεσολάβησης και διαιτησίας, και τα ακόλουθα στοιχεία:

α)    Την σημαντικότατη απόκλιση των θέσεων των μερών και σαφή αδυναμία σύγκλισης απόψεων.

β)    Τις απόψεις των μερών και της αιτιολογίας των απόψεων τους με βάση τα στοιχεία, που προσκόμισαν κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και εκείνη της διαιτησίας.

γ)    Όλα τα οικονομικά στοιχεία και λοιπά έγγραφα που προσκόμισαν τα μέρη.

δ)    Την από 16/12/2016 (αριθμ. πρωτ. M-Δ: 972/68Μ) αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ., μετά την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων με την οποία ζητά την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.

ε)    Τα από 6/2/2017, 23/2/2017, 7/4/2017 και 5/5/2017 πρακτικά μεσολάβησης, όπως και τα από 13/12/2017 και 20/12/2017 πρακτικά διαιτησίας, που αποτυπώνουν τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για σύγκλιση των απόψεων και των θέσεων των μερών καθώς και τα υπομνήματα που υποβλήθηκαν και από τις δύο πλευρές.

στ)    Την υπ’ αριθ. Μ-Δ 291/07Δ/21.6.2017 αίτηση, με την οποία η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος – ΟΑΣΕ, προσέφυγε στη Διαιτησία.

ζ)    Το από 5/1/2018 υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς στο οποίο ενσωματώνονται και αναπτύσσονται οι θέσεις της ίδιας πλευράς, οι οποίες είχαν διατυπωθεί με αντίστοιχο υπόμνημα στο στάδιο της μεσολάβησης και στο οποίο περιέχονται οικονομικά στοιχεία. Επιπροσθέτως τονίζεται από την εργοδοτική πλευρά, ότι ο κύκλος των εργασιών των επιχειρήσεων της εργοδοτικής πλευράς σύμφωνα με την ανάλυση στοιχείων που αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων μελών της (παραπομπή Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2016 – 2017, προσκομιζόμενοι πίνακες σε αντίγραφο, καθώς και επεξεργασία αυτών σε excel για εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων), ανήλθε σε 186 εκ. ευρώ περίπου, έναντι 162 εκ. ευρώ το έτος 2014, έχει παρουσιάσει, δηλαδή, αύξηση της τάξης του 14,36% συνολικά, κατά μέσο όρο, όμως η αύξηση αυτή οφείλεται σε μόνο 2-3 επιχειρήσεις και δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον κλάδο αυτή η αύξηση. Ο κύκλος εργασιών των λοιπών επιχειρήσεων ανήλθε σε 131,8 εκ. ευρώ το έτος 2014 και σε 125,2 εκ. ευρώ το έτος 2015, ήταν, δηλαδή, μειωμένος κατά 5% περίπου .Επίσης από τα ίδια στοιχεία η εργοδοτική πλευρά σημειώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεσιτών (61 εκ των 96) έχει μείωση στον κύκλο εργασιών τους (κατά μέσο όρο 20%), ενώ 17 εξ αυτών είναι ζημιογόνοι. Παράλληλα προτείνεται διαφοροποίηση των βασικών μισθών των νεοεισερχόμενων στον κλάδο, με επιμέρους αντικατάσταση των πέντε πρώτων κλιμακίων.

η)    Το από 5.1.2018 υπόμνημα της εργατικής πλευράς στο οποίο επαναλαμβάνονται τα ήδη αναφερθέντα στο υπόμνημα της Μεσολάβησης, ενώ παρατίθενται και επισυνάπτονται συμπληρωματικά στοιχεία, ενδεικτικά στοιχεία αποτελεσμάτων 15 εταιριών, καθώς και Στατιστικά Στοιχεία για την ρύθμιση των όρων της κλαδικής ΟΑΣΕ -ΣΕΜΑ. Στο υπόμνημα αυτό η εργατική πλευρά τονίζει ότι από την έρευνα που διεξήγαγε στα δημοσιευμένα στοιχεία 15 εταιριών με αντιπροσωπευτικά μεγέθη πλήθους εργαζομένων και κύκλου εργασιών φαίνεται ότι τα έτη 2015 και 2016 η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι κερδοφόρες εταιρίες, αλλά για 2 που είχαν αρνητικά αποτελέσματα η μία παρέμεινε στάσιμη και η άλλη βελτίωσε τα αρνητικά της αποτελέσματα πάνω από 90%, συμπεραίνοντας ότι τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι συνολικά οι επιχειρήσεις των Μεσιτών όχι μόνο άντεξαν την δύσκολη οικονομική περίοδο αλλά δείχνουν να μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα έτη (2017, 2018 κλπ). Παράλληλα δήλωσε ότι από την σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών των επιχειρήσεων με την έρευνα για την πολιτική αμοιβών τους, φαίνεται ότι το ύφος των αμοιβών δεν επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης. Ενώ τόνισε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις με πάνω από 10 άτομα ,που αμείβουν το προσωπικό τους πάνω από την προτεινόμενη ΣΣΕ με σημαντικά κέρδη. Από την άλλη επιχειρήσεις με σημαντικά κέρδη που ένα τμήμα του προσωπικού τους το αμείβουν κάτω από τα οριζόμενα στην ΣΣΕ, ενώ ανάλογη εικόνα έχουμε και στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Τέλος η εργατική πλευρά δια του υπομνήματος της , ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημά της για έκδοση διαιτητικής απόφασης (εξομοιούμενης με ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων) στο ύψος των όσων όριζε η αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ του 2009, άλλως επανέλαβε εκ νέου ότι αποδέχεται τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ-Δ: 267/07-06-2017 πρόταση Μεσολάβησης παρά τις μειώσεις των βασικών μισθών που προέβλεπε αυτή.

θ)    Την δήλωση και των δύο πλευρών καταγεγραμμένη στα αντίστοιχα πρακτικά Διαιτησίας της 20/12/2017 περί συμφωνίας των μερών για την διετή διάρκεια της Διαιτητικής Απόφασης που θα εκδοθεί και με λήξη την 31/12/2018.

ι)    Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου Μεσιτών Ασφαλίσεων, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα που προσκομίζουν τα διαπραγματευόμενα μέρη. Από αυτά (μελέτη KPMG) διαπιστώνεται ότι τα έτη 2007 – 2013 η παραγωγή των μεσιτικών γραφείων κράτησε τη δυναμική της, παρουσιάζοντας οριακή πτώση, τα έτη 2007-2010 αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων, ο κλάδος των μεσιτών ασφαλίσεων τα έτη 2010 – 2013 έχασε μόλις το 12,6% της παραγωγής του (σε σύνολο), ενώ η παραγωγή των ασφαλιστικών εταιρειών μειώθηκε κατά 24,8%. Επίσης, για το έτος 2015 παρουσιάζονται θετικά αποτελέσματα σε ανακοίνωση της ίδιας εργοδοτικής πλευράς, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της (site: sema.gr) και προσκομίζεται από την εργατική πλευρά. Στην ανακοίνωση αυτή φαίνεται ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων κατά 7,2% το έτος 2015, ο κύκλος εργασιών το 2015 ανήλθε αυξανόμενος στα 96,94 εκ. ευρώ και η παραγωγή ασφαλίστρων στα 481,5 εκ. ευρώ. Παρατηρείται, συνεπώς, εκ των ανωτέρω στοιχείων ότι προς εξαγωγή του μοναδιαίου κόστους δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε σταθερό αριθμό εργαζομένων μεταξύ 2009 και 2016, τα δε ποσά των 707 εκ. και 510 εκ. δεν αφορούν κύκλο εργασιών, αλλά παραγωγή ασφαλίστρων. Τέλος το 2016 έκλεισε με καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά ποσοστό 4,6% και συνεχίζεται το 2017 καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.

κ)    Την διαπίστωση από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Δεκεμβρίου 2017 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2016, ότι προέκυψε αύξηση 0,7% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015 (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). Επιπλέον, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2017 παρουσίασέ αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2016 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).Το 2017 τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΕΑΕ δείχνει ανοδική τροχιά στην παραγωγή των ασφαλίστρων (Πηγή ΕΕΑΕ).

Η εικόνα για την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου –με βάση τα στοιχεία για τα υπομνήματα των μερών-είναι μικτή. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία δεν τεκμηριώνεται κάποια έντονη πολύ έντονη αρνητική επίδραση στον κλάδο κατά τη διάρκεια των 10 ετών της οικονομικής κρίσης, ούτε όμως και κάποια πολύ θετική εξέλιξη για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

λ)    Τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, ιδίως την κλαδική ΣΣΕ για τα έτη 2009-2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 49/3-8-09), σε συνδυασμό με το από 9.6.2011 Πρακτικό Συµφωνίας μεταξύ των παρόντων διαπραγματευομένων μερών (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 28/23.6.2011).

μ)    Την από 30-03-2017 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 6/30-3-2017) για το έτος 2017.

ν)    Τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας.

ξ)    Το γεγονός ότι μετά τη λήξη της προηγούμενης κλαδικής σύμβασης τα μέρη δεν επέλεξαν τη νέα συλλογική σύμβαση και δη μετά το 2014 και μέχρι το 2016 όταν μετά την ψήφιση του Ν. 4303/2014 η εργατική πλευρά είχε τη δυνατότητα να ρυθμίσει μέσω διαιτητικής απόφασης τη δεδομένη διαφωνία της με την εργοδοτική πλευρά το ζήτημα των αποδοχών των βασικών μισθών των εργαζομένων και δη των νεοπρολαμβανομένων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί για το διάστημα αυτό μια νέα κατάσταση στις αποδοχές του προσωπικού της κατηγορίας αυτής, που όπως προέκυψε κινείται στα επίπεδα των κατώτατων αποδοχών του νόμου. 

 1. Τέλος, λήφθηκαν υπόψη και όλα τα λοιπά έγγραφα του φακέλου της μεσολάβησης.
 2. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαιτησίας ,καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής & εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
 3. Το γεγονός ότι η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας, με δεδομένο ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς, κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/1990 και του Ν. 3899/2010, όπως σήμερα ισχύουν και ειδικότερα τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 § 7, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 4303/2014.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων.

Βασικοί μισθοί προσωπικού

1.1α    Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, ορίζονται από 1 έως 42 διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας

ΚΛΙΜ

1/1/2017

1   

956

2

959

3   

961

4   

964

5   

967

6   

970

7    

988

8   

991

9   

1021

10   

1030

11   

1078

12   

1078

13    

1094

14

1097 

15

1110 

16

1113

17

1130 

18

1136

19

1150

20

1158

21

1165

22

1168

23

1177

24

1180 

25

1196

26

1203

27

1215

28

1223

29

1229

30

1232

31

1236

32

1246

33

1256

34

1267

35

1279

36

1289

37

1298

38

1299

39

1300

40

1301

41

1302

42

1303

1.1β.    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (που αφορά αποκλειστικά νεοεισερχόμενους (το πρώτον) εργαζόμενους στο κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης και για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας).

Ειδικά και κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου , ο οποίος για πρώτη φορά εργάζεται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλιση, ορίζεται ότι ο εισαγωγικός βασικός μισθός ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (735 ευρώ) και ισχύει για το πρώτο ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την ημερομηνία πρόσληψης. Εξελικτικά, το δεύτερο ημερολογιακό δωδεκάμηνο ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται /αυξάνεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ) και ακολούθως κατά το τρίτο ημερολογιακό δωδεκάμηνο από της προσλήψεώς του, ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται/αυξάνεται στο ποσό των εννιακοσίων  ευρώ (900 ευρώ) .Μετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων ημερολογιακών ετών από την (αρχική) ημερομηνία προσλήψεως ο νεοεισερχόμενος υπάλληλος/εργαζόμενος εντάσσεται στο κλιμάκιο ένα  του ανωτέρω –πίνακα -βασικών μισθών, με βασικό μισθό εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ (956 ευρώ).

Ο νεοεισερχόμενος, κατά τα ανωτέρω εργαζόμενος (στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης) δικαιούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα ΔΑ επιδόματα.

1.2.    Για την ένταξη στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.).

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο κ.λπ. ως άρθρο 1 ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. O χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.3     Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 2

Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α)    Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β)    Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ)    Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας ορίζεται από 1.1.2017 σε 1,30%.

δ)    Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) από 1/1/2017 τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

Άρθρο 3

Επιστημονικά επιδόματα
1)     Επίδομα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ & ΤΕΙ), καθώς και πρώην ΤΕΙ(ΚΑΤΕΕ), εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2017 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2)     Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2017 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

3)     Επίδομα Master

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2017 επίδομα Master ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

4)     Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο 4 πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ' αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Άρθρο 4

Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες.

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία ή και προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, χορηγείται από 1/1/2017 επίδομα 10% με βάση υπολογισμού στο 25° κλιμάκιο. Το επίδομα αυτό, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους όσο διαρκεί η αναπηρία, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Άρθρο 5

Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρηση τους.

Σε περίπτωση που προβλέπεται για τα συγκεκριμένα άτομα μειωμένο ωράριο βάσει άλλης διάταξης θα χορηγείται το μειωμένο ωράριο της παρούσας.

Άρθρο 6 

Οδοιπορικά – εκτός έδρας

 1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1.1.2017. 
 2. Μισθωτοί μετακινούμενοι και διανυκτερεύοντες εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

 1. Όροι-ρυθμίσεις των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων/διαιτητικών αποφάσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται από την παρούσα.
 2.     Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δεν θίγονται από τη παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.
 3. Για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αδειών, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 16.12.2016 και λήγει την 31.12.2018.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 30 Ιανουαρίου 2018