Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
ΣΣΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 00:00

Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της Χώρας.

Π. Κ. 2/16-3-2018

Σήμερα την 8/3/2018 στη Λάρισα μεταξύ των:

  1. Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της, κ. Γιώργη Μαρινάκη.
  2. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Παύλο Δραγκόλα, Πρόεδρο και Κωνσταντίνου Μανδρώνη, Γενικό Γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Συνάπτεται μεταξύ των ανωτέρω νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας διάρκειας από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει όλους τους όρους των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και το δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της Χώρας και είναι μέλη των σωματείων, που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 2

Τα δυο μέρη συμφώνησαν να υπογράψουν την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με τους όρους που ίσχυαν μέχρι 31-12-2017, χωρίς καμία αλλαγή.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

Όσες διατάξεις των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που υπέγραψαν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη συμφωνία τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από τις εκάστοτε μεταξύ των μερών συμφωνίες ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, οργανισμούς εσωτερικών υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 01.01.2018 έως την 31.12.2018.