Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
ΣΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 00:00

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

(Π.Κ. 8/2-10-2015)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας

Στην Αθήνα σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 οι παρακάτω αναφερόμενοι :

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος και Θωμάς Κόκαλας, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ)

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας

Όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται ότι η ισχύς της ΣΣΕ με πράξη κατάθεσης 12/6-11-2014 ισχύει μέχρι 31/12/2015

pdfΠίνακες